Vår värdegrund

Vi strävar efter att vara en förening som man kan se upp till. Både inom föreningen och varandra, men även som förälder och andra föreningar runt Sverige. 

Med våra värdegrunder vill vi uppnå detta tillsammans med våra slagord "We build together, Atomic forever".

Gemenskap

Vi strävar efter att skapa en stark och sammanhållen förening där varje medlem känner sig som en värdefull del av vårt team. Vi tror på principen att alla är välkomna oavsett bakgrund, erfarenhet eller förmåga, och i ett team är alla lika viktiga. Vi ser cheerleading som mer än bara en idrott; det är en möjlighet att bygga livslånga vänskapsband och dela passionen för att stötta och inspirera varandra. Genom övningar, tävlingar och evenemang vill vi inte bara förbättra våra färdigheter inom cheerleading, utan också stärka våra band inom gruppen, samt få möjligheter att träffa likasinnade från hela landet. 

Vi tror på gemenskap inom sporten och därmed värdesätter vi alla möjligheter vi har med att bygga starka relationer med utövare från andra föreningar.

Respekt

Inom vår förening är respekt grunden för vårt samarbete och vår gemenskap. Vi värdesätter och uppmuntrar en kultur av ömsesidig respekt där varje medlem behandlar varandra med värdighet och förståelse oavsett kön, ålder, erfarenhet, eller bakgrund. Vi respekterar våra tränare som vägledare och mentorer och följer deras ledarskap med förtroende och tacksamhet. Vi hyllar även våra medutövare inom cheerleadingen genom fair play och sportsligt beteende, oavsett om vi vinner eller förlorar. Genom respekt skapar vi en trygg och trivsam miljö där vi kan utvecklas som individer och som ett starkt team.

Vi respekterar även vår sport genom att ta ansvar för vår egen och våra lagmedlemmars säkerhet. Det innebär att följa säkerhetsriktlinjer och tränarnas instruktioner noggrant för att minimera skaderisker och främja en trygg träningsmiljö.